You are here

Soustrast s událostí na FF UK a odpověď

Vážení kolegové,
den po události na Filosofické fakultě UK jsme odeslali jménem JČMF
stručné vyjádření soustrasti a podpory v tomto znění:
-o-O-o-
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

"Vaše Magnificence paní rektorko, spectabilis paní děkanko,
dovolte, abych jménem svým
i jménem Jednoty českých matematiků a fyziků
vyslovila upřímnou soustrast Vám, všem kolegům a kolegyním na UK
Hluboce cítíme s rodinami a nejbližšími všech těch,
které ta tragická událost postihla.

Celá komunita matematiků a fyziků si rovněž uvědomuje,
jak hluboké rány tento čin způsobil i celému akademickému prostředí.
Jsme připraveni Vás podpořit a jsme v duchu s Vámi.
"

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.,
předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků
Žitná 25, Praha 1
-o-O-o-
Brzy jsme dostali odpověď od paní rektorky UK:

Vážená paní předsedkyně,

srdečně děkujeme za slova podpory a útěchy,
je to hrůzný čin a celé vedení UK si velmi váží Vaší účasti.
Nelze než vydržet, slova jsou zbytečná, předvánoční čas bude navždy touto tragédií poznamenán.
Věřte, že děláme maximum proto, abychom pomohli zvládnout bezprecedentní tragédii,
jež se dotýká celé naší společnosti.

Ještě jednou děkuji
Milena Králíčková
----
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz