You are here

Rozloučení s prof. Jiřím Bičákem, teoretickým fyzikem

V pátek dne 26. ledna 2024 nás navždy opustil prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c.,
který vedl řadu let Ustav teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Patřil mezi zakládající členy Učené společnosti ČR.Kromě jiného byl také činný v JČMF.

Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 10. února 2024 v 11 hodin
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně,
nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 – Vinohrady.

Většina z nás jej zná díky jeho eisteinovským studiím.
Ke stému výročí narození Alberta Einsteina (* 1879) vyšlo jeho známé dílo "Einstein a Praha".
Byl osobností, která řadu studentů a kolegů motivovala ke studiu gravitace a teorie relativity
a sám svou prací získal ohlas v celém světě.
Vzpomínáme na něho nejen jako na fyzika, ale také na jeho hru na kytaru a na jeho obdivuhodný vztah k poezii a veršům Otokara Březiny. Oceňoval zřejmě Březinovu náklonnost ke konstruování vizí a vytváření symbolistické koncepce světa a univerza.

Další podrobnosti najdete
v textu pana děkana MFF UK doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc.,
v příloze.

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/zemrel-profesor-jiri-bicak.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz