You are here

Cena Martina Černohorského 2023

Na začátku letošního roku byly ukončeny nominace do 2. ročníku Ceny Martina Černohorského. Cena je udělována za významný přínos v oblasti fyzikálního vzdělávání. V sobotu 1.6.2024 se konalo zasedání výboru Jednoty, kde byly tyto ceny udíleny.

Podle Statutu CMČ porota udělila tři ceny těmto nominantům: 1. cena: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (PřF, MU) 2. cena: RNDr. Dana Mandíková, CSc. (katedra didaktiky fyziky, MFF UK) 3. cena: RNDr. Renata Holubová, CSc. (katedra exper. fyziky, PřF, UP). Ceny předávali společně předsedkyně JČMF doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předseda FPS doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. a předseda poroty prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich práci v oblasti vzdělávání.

O oceněných rozhodovala pětičlenná porota ve složení RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. (PřF, U. Hradec Králové), Mgr. Lukáš Richterek, PhD. (PřF, U. Palackého), PhDr. Jan Válek, Ph.D. (PedF, MU Brno), Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (PedF, JU) a prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. (MFF UK). Porotě jistě patří velký dík za jejich nelehkou práci.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz