You are here

10. seminář Matematika na vysokých školách - O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí

Vyslechnout cyklus přednášek prof. RNDr. Aloise Kufnera, DrSc. O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí, prof. Ing. Jiřího Tolara, DrSc. Variační principy ve fyzice a doc. RNDr. Jiřího Langera, CSc. Struktura fyzikálních zákonů. Umožnit diskusi o vyučování matematice, přednést a popř. publikovat ve sborníku výsledky vlastní vědecké práce.

Matematické oddělení Pobočky JČMF v Praze pořádá ve dnech 9.-11. září 2013
seminář Matematika na vysokých školách. Spolupořadatelem je Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Seminář se koná ve Výukovém středisku
Fakulty strojní ČVUT Horní Mlýn Herbertov u Vyššího Brodu. Bližší údaje o
tomto středisku jsou na http://www.fsid.cvut.cz (servisní pracoviště).

S hlavním odborným tématem
O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí
vystoupí (ve třech dvouhodinových přednáškách) prof. RNDr. Alois Kufner,
DrSc. z Matematického ústavu Akademie věd ČR.

Další přednášku
Variační principy ve fyzice
bude mít prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. z Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálnì
inženýrské ČVUT v Praze.

Dvě přednášky na téma
Struktura fyzikálních zákonù
prosloví doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-
fyzikální fakulty v Praze.

Program semináře bude zahájen v pondělí 9. září odpoledne a ukončen ve středu
11. září odpoledne. Účastnický poplatek je 2300,- Kč pro členy JČMF a JSMF a
pro nečleny 2600,- Kč (ubytování 700,- Kč, stravování 500,- Kč, vložné+sborník
1100,- Kč, resp. 1400,- Kč).

Máte-li zájem o účast na semináři, napište si prosím o přihlášku a další infor-
mace na adresu:
leopold.herrmann@fs.cvut.cz.

Místo konání: 
Školící středisko Fakulty strojní ČVUT Horní Mlýn v Herbertově u Vyššího Brodu
Datum konání: 
9. September 2013 - 15:00 to 11. September 2013 - 13:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz