You are here

Celostátní kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády

Ve dnech 26. února až 1. března 2013 bylo v Brně uspořádáno celostátní kolo Fyzikální olympiády, které v letošním roce uspořádala Krajská komise Fyzikální olympiády Jihomoravského kraje. Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo Gymnázium Brno, třída kpt. Jaroše, na němž proběhlo řešení úloh teoretických a práce celostátní komise FO. Experimentální úlohu připravili pracovníci Katedry fyziky na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně.

Celostátního kola se zúčastnilo 50 soutěžících, z nich 12 bylo vyhlášeno za vítěze celostátního kola, dalších 27 za úspěšné řešitele a účastníky. Všichni řešitelé kromě gratulace obdrželi také diplom a ceny od sponzorů. Tři nejlepší studenti jsou: 1. Lubomír Grund (Gymnázium Ch. Dopplera Praha), 2. Martin Raszyk (Gymnázium Karviná) a 3. Jiří Guth (Gymnázium České Budějovice, Jírovcova).

Kompletní výsledky, zadání i vzorová řešení soutěžních úloh, i zpráva o průbehu celostátního kola jsou dostupné na webu Fyzikální olympiády.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz