You are here

45. konferencia slovenských matematikov

Konferenciu tradične organizuje pobočka JSMF v Žiline a matematici Žilinskej univerzity v Žiline. Program konferencie zabezpečuje výbor SMS a bude zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi.

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., ÚMV UPJŠ Košice
Mgr. Peter Jacko, Ph. D., Lancaster University, UK & Basque Center for Applied Mathematics, ES
doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD., KAGDM FMFI UK Bratislava
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., FMFI UK Bratislava
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, PhD., FMFI UK Bratislava
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., Katedra matematiky FJFI ČVUT v Praze
Mgr. Mariana Remešíková, PhD., KMDG SvF STU v Bratislave

Okrem týchto prednášok súčasťou programu budú aj krátke referáty účastníkov a workshop pre učiteľov ZŠ a SŠ. Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na stránke konferencie www.konferenciajasna.sk .

Poplatok za ubytovanie a stravovanie za jednu osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe na celú konferenciu je 130,50 €, vložné do 31. 10. 2013 je 50 € pre členov JSMF a 60 € pre nečlenov JSMF.

Ak máte záujem zúčastniť sa 45. konferencie slovenských matematikov, môžete sa do 15. 10. 2013 predbežne prihlásiť na www.konferenciajasna.sk .

Místo konání: 
Hotel Sorea SNP, Jasná po Chopkom
Datum konání: 
21. November 2013 - 8:00 to 24. November 2013 - 8:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz