You are here

Matfyz FEAT - první kolo

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života k přípravě a realizaci jednoduchých výukových experimentů.

Termín podání žádosti je 11. dubna 2014.

Odborným garantem soutěže bude MFF UK. Podporována bude finančně realizace a výroba zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentálních pomůcek z fyziky či úloh, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ a SŠ. Jeden projekt může požadovat maximálně částku 15 tis. Kč na nákup drobného spotřebního materiálu potřebného k realizaci a maximálně 4 tis. Kč na služby.

Předpokládáme, že bude komisionálně do 15. května 2014 vybráno pět až osm projektů, které budou finančně podpořeny. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v Podmínkách přihlášení. Na realizaci projektu budete mít čas až do září 2014. Účastníci Matfyz FEAT budou prezentovat své výsledky na MFF UK v rámci Finále na začátku října 2014. Řešitelé/týmy se vystřídají v roli prezentujícího, kdy celková doba prezentace nesmí přesáhnout 15 minut. Odborná porota na základě prezentací rozhodne o vítězi celé soutěže. Finalisté/prezentující mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro řešitele do 16 let (pro ZŠ studenty) a Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci navíc obdrží hodnotné ceny. Vítěznému týmu budou nabídnuty další možnosti spolupráce s MFF UK.

Místo konání: 
online/korespondenčně
Datum konání: 
11. April 2014 - 0:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz