You are here

Ústřední výbor JČMF pro období 1999-2002

Předsednictvo ÚV JČMF

 • Předseda JČMF: Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.
 • Místopředsedové:
  • Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
  • Doc. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.
  • Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
 • Ústřední tajemník: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.
 • Ústřední hospodář: Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
 • Předseda MVS: RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
 • Předseda MPS: RNDr. Václav Sýkora, CSc.
 • Předseda FVS: RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.
 • Předseda FPS: Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Předsedové poboček JČMF

 • Praha: Doc. RNDr. Leopold Herrmann, CSc.
 • Středočeská: Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
 • Pardubice: Mgr. František Procházka
 • Hradec Králové: Prof. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
 • Liberec: Prof. RNDr. Bohdan Zelinka, DrSc.
 • Ústí nad Labem: RNDr. Miroslav Horák
 • Plzeň: PaedDr. Marie Ausbergerová
 • České Budějovice: Doc. RNDr. Pavel David, CSc.
 • Jihlava: Karel Ryška
 • Brno: Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • Olomouc: Doc. RNDr. Vladimír Vlček, CSc.
 • Zlín: Doc. RNDr. Ludvík Novák, CSc.
 • Ostrava: Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
 • Opava: PaedDr. Jiří Duda

Ostatní členové ÚV JČMF

 • Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
 • Doc. RNDr. Leo Boček, CSc.
 • RNDr. Jitka Brůnová
 • Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.
 • Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc.
 • RNDr. Jiří Dittrich
 • Doc. RNDr. Alexandr Fischer, CSc.
 • Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • RNDr. Dag Hrubý
 • Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
 • Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.
 • RNDr. Josef Kubát
 • RNDr. Josef Molnár, CSc.
 • Prof. RNDr. Břetislav Novák, DrSc.
 • RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
 • Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
 • Doc. Danka Slavínská, CSc.
 • RNDr. Aleš Trojánek
 • Doc. RNDr. Ivo Volf, CSc.
 • RNDr. Jaroslav Zhouf

Náhradníci

 • Prof. RNDr. Ludmila Eckertová, CSc.
 • RNDr. Věra Miklasová
 • Prof. RNDr. Svatoslav Staněk

Kontrolní a revizní komise JČMF

 • Předseda: RNDr. Petr Dolanský
 • Členové:
  • Ing. Ladislav Krlín, DrSc.
  • RNDr. Ludmila Nezhybová
 • Náhradníci:
  • RNDr. Radmila Hýblová
  • RNDr. Karel Závěta, CSc.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz