You are here

Místní pobočky JČMF

JČMF má celkem patnáct poboček:
 

Brno

předseda: Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
beranek@ped.muni.cz
tel. +420 549 491 673
tajemník: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
janar@physics.muni.cz

sídlo:
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 31
603 00 Brno

České Budějovice

předseda: Doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
bla@pf.jcu.cz
tel. +420 732 149 363
tajemník: Doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
bartos-petr@seznam.cz

sídlo:
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Hradec Králové

předseda: PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
michal.musilek@uhk.cz
tel. +420 493 332 403
tajemník: Doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
pavel.trojovsky@uhk.cz

sídlo:
Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3

Jihlava

předsedkyně: Mgr. Marie Krejčová
mariekrejcova@gymnaziumjihlava.cz
tel. +420 567 579 757
tajemnice: Mgr. Vladimíra Kafková
vladimirakafkova@gymnaziumjihlava.cz
tel. +420 567 579 764

sídlo:
Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1
586 01 Jihlava

Karlovy Vary

předseda: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
kocvara@gymcheb.cz
tel. +420 603 501 934
tajemník: Mgr. Jan Dirlbeck
dirlbeck@gymcheb.cz
tel. +420 605 317 172

sídlo:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb

Liberec

předseda: Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
miroslav.sulc@tul.cz
tel. +420 485 353 232
tajemnice: RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D.
martina.simunkova@tul.cz

sídlo:
Katedra aplikované matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity
Hálkova 6
461 17 Liberec

Olomouc

předseda: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
josef.molnar@upol.cz
tel. +420 585 634 657
tajemník: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
pavel.calabek@upol.cz

sídlo:
Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Tř. 17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Opava

předseda: PaedDr. Jiří Duda
jiridudaa@gmail.com
tajemník: RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
petr.slany@fpf.slu.cz

sídlo:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava

Ostrava

předseda: Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
jiri.bouchala@vsb.cz
tel. +420 596 995 292
tajemnice: RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
petra.vondrakova@vsb.cz

sídlo:
Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Pardubice

předseda: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
libor.koudela@upce.cz
tel. +420 466 036 451
jednatel: Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
dusan.cermak@upce.cz

sídlo:
Ústav matematiky
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Plzeň

předseda: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
pmasop@kmt.zcu.cz
tel. +420 377 636 310
tajemník: Mgr. Martin Tomáš
mtomas@ntc.zcu.cz

sídlo:
Katedra matematiky
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Praha

předsedkyně: Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
alena.solcova@fit.cvut.cz
tel. +420 224 354 388
tajemník: Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
krivka@semi.mff.cuni.cz

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město
Praha - matematické oddělení
předseda: Prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc.
leopold.herrmann@fs.cvut.cz
tel. +420 224 357 262
tajemník: Doc. RNDr. Josef Benda, CSc.
benda52@volny.cz
sídlo:
Ústav technické matematiky
Strojní fakulta Českého vysokého učení technického
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
Praha - fyzikální oddělení
předseda: Doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz
tel. +420 224 358 350
tajemník: RNDr. Filip Křížek, Ph.D.
filip.krizek@cern.ch
sídlo:
Katedra fyziky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického
Břehová 7
115 19 Praha 1
Praha - oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice
předseda: RNDr. Jiří Kubín
jirka.kubin@seznam.cz
tel. +420 241 406 045
tajemník: Mgr. Antonín Wižďálek
antonin.wizdalek@seznam.cz
 
sídlo:
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ
Komenského nám. 400/9
130 00 Praha 3

Střední Čechy

předseda: Mgr. Milan Klouček
kloucekm@seznam.cz
tel. +420 315 682 010

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město

Ústí nad Labem

předsedkyně: RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.
jana.simsova@ujep.cz
tel. +420 475 284 808
tajemník: RNDr. Martin Švec, Ph.D.
martin.svec@ujep.cz

sídlo:
Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Zlín

předseda: Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.
sedlacek@jcmf-zlin.cz
tel. +420 576 035 006
tajemník: Ing. Michal Heczko
heczko@jcmf-zlin.cz

sídlo:
Ústav matematiky
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz