You are here

Výbor a kontrolní komise JČMF pro období 2010-2014

Předsednictvo výboru JČMF

Předseda JČMF J. Kubát
Předseda JČMF J. Kubát

Předsedové poboček JČMF

 • Brno: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
 • České Budějovice: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
 • Hradec Králové: prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
 • Jihlava: Mgr. Karel Ryška
 • Karlovy Vary: Mgr. Josef Hazi
 • Liberec: RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D.
 • Olomouc: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
 • Opava: PaedDr. Jiří Duda
 • Ostrava: doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
 • Pardubice: Mgr. Libor Koudela
 • Plzeň: RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • Praha: prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc.
 • Středočeská: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 • Ústí nad Labem: doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
 • Zlín: Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

Ostatní členové výboru JČMF

 • Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
 • RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
 • RNDr. Eva Davidová
 • RNDr. Jiří Dittrich
 • Mgr. Pavla Hofmanová
 • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • Mgr. František Procházka
 • RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 • doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
 • RNDr. Aleš Trojánek
 • prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Náhradníci

 • prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Kontrolní komise JČMF

 • Předseda: RNDr. Petr Dolanský
 • Členové:
  • RNDr. Karel Lepka, Dr.
  • PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
 • Náhradník: RNDr. Karel Závěta, CSc.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz