Jste zde

Co by měl žák ZŠ/SŠ umět z fyziky/astronomie?

s podtitulem "A co ve skutečnosti umí... a náměty na to, jak se to pokusit zlepšit..."

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni a katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové pořádají pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. národní konferenci doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice.

Termín: 3.–4. 2. 2017
Místo konání: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Konference je určena pro doktorandy studujících v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice či oborech podobných. Vítanými hosty jsou i absolventi těchto oborů. Hlavním cílem je vzájemné seznámení se s aktuální činností doktorandů. Pro každé Setkání doktorandů je stanoveno téma, jímž by se přihlášené příspěvky měly zabývat.

Místo konání: 
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni (http://hvr.cz/rokycany/)
Datum konání: 
3. Únor 2017 - 15:00 - 4. Únor 2017 - 15:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz