Jste zde

Sekce JČMF

V rámci JČMF působí čtyři sekce:
 

Česká matematická společnost (ČMS)

dříve matematická vědecká sekce
předseda: Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.,
predseda.cms@jcmf.cz
tel. +420 221 913 348
tajemník: Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.
pstehlik@kma.zcu.cz

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město

Česká fyzikální společnost (ČFS)

dříve fyzikální vědecká sekce
předseda: RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
predseda.cfs@jcmf.cz
tel. +420 770 129 467
tajemník: Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
miroslav.sulc@tul.cz

sídlo:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8

Společnost učitelů matematiky (SUMA)

dříve matematická pedagogická sekce
předseda: Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
predseda.suma@jcmf.cz
tel. +420 549 493 858
tajemnice: Mgr. Eva Nováková, Ph.D.
ekubatova@email.cz

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město

Fyzikální pedagogická společnost (FPS)

dříve fyzikální pedagogická sekce
předseda: Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
predseda.fps@jcmf.cz
tel. +420 951 552 410
tajemník: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
valek@ped.muni.cz

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz