Jste zde

Proč se stát členem JČMF?

JČMF uvítá ve svých řadách všechny příznivce matematiky a fyziky, zejména pedagogy, vědce a studenty, kteří se věnují těmto oborům.

Instituce a organizace, jejichž činnost souvisí s matematikou anebo fyzikou se mohou stát kolektivními členy JČMF.

Na otázku: "Proč být členem JČMF?" lze odpovídat z různých úhlů pohledu:

 • Některým našim členům umožňuje JČMF naplnit přirozenou lidskou potřebu sdružovat se s lidmi podobných zájmů a názorů - na konferencích, odborných přednáškách či na jiných setkáních.
 • Řada našich členů si považuje za čest, že patří ke druhé nejstarší matematicko-fyzikální odborné společnosti na světě. Nejen histrorická tradice, ale i společenská prestiž vymezuje JČMF jako elitní společnost, v níž se setkávají respektované osobnosti působící v našich oborech.
 • Ti činorodější z našich členů se v JČMF mohou aktivně věnovat svým odborným zájmům. Některé lze mimo JČMF realizovat jen obtížně. Sem patří především:
  • možnost pořádat různá setkání pro podporu matematiky a fyziky, zejména soutěže pro talentované studenty,
  • přednášet a publikovat články o současných nebo historických tématech - ať už odbornou nebo popularizační formou,
  • podílet se na odborných aktivitách na národní i mezinárodní úrovni; podporovat rozvoj matematiky a fyziky ve spolupráci s partnerskými společnostmi, akademickými institucemi, orgány státní správy, apod.
 • Naši členové mají řadu přímých výhod, např. nižší předplatné časopisů vydávaných JČMF, slevy na akcích a publikacích, apod. Mladí členové JČMF mohou navíc získat podporu pro účast na konferencích a soutěžích.
 • V neposlední řadě, ač někteří z našich členů nevyužívají žádnou ze zmíněných výhod, považují své členství za formu podpory aktivitám JČMF. Například proto, aby tyto činnosti zůstaly zachovány, nebo aby se k nim mohli v budoucnu připojit.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz