Jste zde

Členské příspěvky

Výše příspěvků

Výše členských příspěvků pro rok 2022 činí:

 • Základní příspěvky JČMF: 450 Kč,
 • Snížené příspěvky JČMF: 225 Kč - pro studenty do 28 let, nepracující důchodce a osoby na mateřské a rodičovské dovolené.

Snížené příspěvky pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené se přiznávají na dobu 3 let.

JČMF velmi uvítá vaši podporu formou dobrovolného zýšení členských příspěvků. Horní mez příspěvků není omezena, záleží jen na vaší dobré vůli a finančních možnostech. Doporučená roční výše příspěvků JČMF je 700 Kč. Při zaplacení příspěvku alespoň v této výši získáte nárok na bezplatný odběr časopisu PMFA.

Mimoto se lze přihlásit do těchto sekcí (do žádné, do jedné, do více než jedné):

 • Česká matematická společnost (ČMS): 80 Kč v základní výši, 40 Kč ve snížené.
 • Společnost učitelů matematiky (SUMA): 100 Kč v základní výši, 50 Kč ve snížené.
 • Česká fyzikální společnost (ČFS) : 200 Kč v základní výši, 100 Kč ve snížené
 • Fyzikální pedagogická společnost (FPS): 100 Kč v základní výši, 50 Kč ve snížené.

Příspěvky JČMF a sekcí je možné si předplatit

 • na 3 roky se slevou 3 %,
 • na 5 let se slevou 5 %,
 • na 10 let se slevou 10 %

Máte-li zájem o víceleté předplatné, kontaktujte prosím sekretariát JČMF.

Odpuštěné příspěvky

Čestní členové mají dle stanov odpuštěny členské příspěvky.

Jednoleté bezplatné prémiové členství je nabízeno i:

 • úspěšným řešitelům na prvních pěti místech krajských kol kategorií A,B,C a P Matematické olympiády a kategorií A,B,C a D Fyzikální olympiády,
 • vítěznému družstvu soutěže Turnaj mladých fyziků,
 • vítězům sekcí soutěží SVOČ v matematice, fyzice a didaktikách těchto oborů,
 • vítězům celostátní soutěže SOŠ v matematice a to prvním pěti v kategorii 3. a 4. ročníků oborů s maturitou,
 • účastníkům Soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti 2011 do věku 28 let,
 • vítězům Soutěže o Cenu ČMS,
 • vítězům Soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala.

Předplatné časopisů

Členům JČMF doporučujeme odběr časopisů, na jejichž vydávání má Jednota podíl.

Spolu s členskými příspěvky je možné uhradit předplatné následujících třech časopisů:

Členové JČMF do 22 let věku mají nárok na bezplatný odběr jednoho z těchto dvou časopisů v rámci svého členství.

Předplatné Československého časopisu pro fyziku zajišťuje redakce časopisu (viz stránka časopisu):

Volně ke stažení jsou elektronické časopisy:

Platba příspěvků

Členské příspěvky je možné uhradit bankovním převodem na účet 2900699020/2010 (využít můžete rovněž složenky typu A na České poště) a po přihlášení do členské evidence i platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, kterým je čtyřmístné členské číslo.
Důrazně upozorňujeme, že platba v hotovosti na sekretariátu JČMF NENÍ MOŽNÁ!

Pro platby ze zahraničí má účet JČMF mezinárodní identifikaci IBAN: CZ34 2010 0000 0029 0069 9020 BIC: FIOBCZPPXXX.
Účet je veden u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1.

Příspěvky kolektivních členů se určují na základě individuální dohody.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz