Jste zde

Československý časopis pro fyziku

Přináší původní i přeložené referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Uveřejňuje diskuse o filozofických aspektech fyziky, články z historie fyziky.

Vychází šestkrát ročně, na konci každého sudého měsíce.
Vydává Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
ISSN 0009-0700 (Print), ISSN 1804-8536 (Online).

Předplatné pro rok 2011 činí:
Tištěné předplatné: 456,- Kč/rok
Rozšířené elektronické předplatné: 390,- Kč/rok
Kombinované předplatné: 550,- Kč/rok (tištěné + rozšířené elektronické předplatné)
Sponzorské předplatné (kombinované): libovolná částka vyšší než 550,- Kč/rok

Vedoucí redaktor: Ing. Libor Juha, CSc.

Na webových stránkách časopisu je možné nalézt obsah všech čísel a další doprovodné informace.

Adresa redakce:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Redakce ČČF
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
tel. +420 266 052 152
cscasfyz@fzu.cz
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz