Jste zde

Sjezd JEDNOTY SLOVENSKÝCH MATEMATIKů A FYZIKů, 2018

Ve dnech 4. a 5. září 2818 se v Kočovcích u Nového Města na Váhem se konal
Sjezd slovenských matematiků a fyziků. Předsedou pro další období 2018 - 2022 byl opět zvolen prof. RNDr. Martin KALINA, CSc.,
tajemníkem slovenské Jednoty zůstává Ing. Mgr. Martin HRIŇÁK.
V příjemném prostředí kočovieckého zámku vyslechli delegáti a hosté přednášku: prof. RNDr. Petra MARKOŠE, DrSc.:
Plasmové rezonance a optické metamateriály .
Slovenská Jednota pracuje v těchto pobočkách Banská Bystrica, Bratislava 1, Bratislava 2, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina.
Podrobnosti najdete na webovské stránce JSMF http://www.jsmf.eu.
Přejeme slovenských kolegům do dalšího období hodně sil a úspěchů a těšíme se na užitečnou spolupráci.
Alena Šolcová

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz