You are here

Metody řešení úloh SŠ

Kurz je vhodný pro studenty a učitele matematiky středních škol. Obsah pokrývá témata zahrnutá do úloh matematické olympiády
kategorií A, B, C konkretizovaná pro aktuální 73. ročník (školní rok 2023/24).
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Karel Pazourek, Ph.D. (člen Úlohové komise MO)
Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. (členka JčK MO)
Mgr. Radek Trča (člen Ústřední komise MO a předseda JčK MO)
Mgr. Zbyněk Vrba (Gymnázium Český Krumlov, PřF JU)
GARANT KURZU:
Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. (Katedra matematiky, PřF JU v Českých Budějovicích
Kurz bude probíhat v šesti lekcích ve čtvrtek od 16.45 do 18.15 na PřF JU, Branišovská 31,
České Budějovice v budově C a učebně C1 (plánek na
https://www.prf.jcu.cz/images/PRF/studium/informace-pro-prvaky/1512b.jpg).
Kurzu je možné se zúčastnit i distanční formou.
Termíny jednotlivých lekcí jsou: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
Z přednášek bude pořizován audiovizuální záznam, který bude dán k dispozici účastníkům
kurzu.
Přihlašovat se můžete elektronicky na adrese:
https://eshop.jcu.cz/simplifyworks/eoc/programs/367652172
V případě dotazů se obraťte na Evu Gardianovu (egardianova@prf.jcu.cz).

Místo konání: 
PřF JU, Branišovská 31, České Budějovice v budově C a učebně C1
Datum konání: 
2. November 2023 - 16:45
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz