You are here

Cyklus přednášek o české energetice pořádaný při příležitosti 150. výročí založení JČMF

Fyzikální oddělení pražské pobočky JČMF, Energetická skupina České fyzikální společnosti a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vás zvou na speciální cyklus přednášek o české energetice pořádaný při příležitosti 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků.

Program:
12.října: prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (FS VŠB-TU, Ostrava)
Kombinované spalování fosilních a alternativních paliv

2.listopadu: Ing. Aleš John, MBA (Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.)
Jaderná energetika pro 21. století

14.prosince: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
(FSv VUT, Brno) Obnovitelné zdroje energie

Setkání se uskuteční v rámci fakultních kolokvií FJFI ČVUT v Praze obvykle ve středu v 15:30 hod. v posluchárně 115 Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze 1, Břehová 7, 1. patro.

AttachmentSize
PDF icon Program_jes2011_energetika-ik.pdf205.89 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz