You are here

Technika pomůže, ale myšlení nenahradí

Přednáškové odpoledne u příležitosti oslav 150. výročí založení Jednoty.
Koná se pod záštitou děkana pedagogické fakulty TUL.
Místo konání: Liberec, Voroněžská 1329/13 (budova H TUL), 5. patro, posluchárna H52
Datum konání: 3. Prosinec 2012 - 14:30

Program:

14:30-15:30
Martin Plešinger: Inverzní úlohy ve zpracování obrazu: Problém "Image deblurring" (s praktickými ukázkami)

Přednáška se zabývá řešením tzv. inverzních úloh, které jsou jednou z oblastí studovanou v rámci technik zpracování obrazu. Inverzní úlohy vznikají typicky (ale nejen) v tomografických aplikacích, tj. při neinvazivním snímkování a následné počítačové rekonstrukci vnitřích orgánů, ale také například při zkoumání geologického podloží nebo vnitřní struktury materiálů atd. Obtíže vznikající při řešení inverzních úloh budeme ilustrovat na problému "Image deblurring", tedy na rekonstrukci rozmazaného obrazu.

Martin Plešinger je členem katedry matematiky na TU v Liberci a zabývá se numerickou lineární algebrou. Je žákem profesora Strakoše.

15:30-16:30
Miroslav Šulc: 2011 - Cernská odyssea - dlouho očekávaný Higgsův boson.

Rok 2011 v Evropském středisku jaderných výzkumů - CERN přinesl výsledky, které mohou mít zásadní význam pro fyziku 21.století. Předběžně publikovaný objev Higgsova bosonu znamená potvrzení a dovršení nejobecnější teorie dosavadního fyzikálního výzkumu - Standardního modelu částic a interakcí. Další výsledky experimentů na urychlovači LHC v CERN kladou otázky, zda existuje ještě nějaká fyzika za Standardním modelem. V přednášce bude prezentována cesta, jak se experimentálně k daným výsledkům došlo.

Miroslav Šulc je členem katedry fyziky TU v Liberci. Můžete se těšit i na popis atmosféry v CERNu, kam každým rokem na kratší dobu jezdí.

16:45-17:45
Martin Mareš: Úlohy, na které jsou počítače krátké.
Martin Mareš je členem katedry aplikované matematiky MFF UK a kromě toho, že je odborníkem na algoritmy a datové struktury, se dlouhodobě věnuje sředoškolákům a učí je základům programátorského řemesla.

17:45-20:00
Posezení s občerstvením.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz