You are here

Místní pobočky JČMF

JČMF má celkem patnáct poboček:
 

Brno

předseda: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
beranek@ped.muni.cz
tel. +420 549 491 673
tajemník: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
janar@physics.muni.cz

sídlo:
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 31
603 00 Brno

České Budějovice

předseda: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
kriz@pf.jcu.cz
tajemník: Mgr. Přemysl Rosa
premysl.rosa@gmail.com

sídlo:
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Hradec Králové

předseda: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
jan.kriz@uhk.cz
tajemník: PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
michal.musilek@seznam.cz

sídlo:
Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3

Jihlava

předseda: Mgr. Marie Krejčová
mariekrejcova@gymnaziumjihlava.cz
tel. +420 567 579 757
tajemník: Mgr. Vladimíra Kafková
vladimirakafkova@gymnaziumjihlava.cz
tel. +420 567 579 764

sídlo:
Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1
586 01 Jihlava

Karlovy Vary

předseda: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
kocvara@gymcheb.cz
tel. +420 603 501 934
tajemník: Mgr. Jan Dirlbeck
dirlbeck@gymcheb.cz
tel. +420 605 317 172

sídlo:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb

Liberec

předseda: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
miroslav.sulc@tul.cz
tel. +420 485 353 232
tajemník: RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D.
martina.simunkova@tul.cz

sídlo:
Katedra aplikované matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity
Hálkova 6
461 17 Liberec

Olomouc

předseda: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
josef.molnar@upol.cz
tel. +420 585 634 657
tajemník: RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
pavel.calabek@upol.cz

sídlo:
Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Tř. 17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Opava

předseda: PaedDr. Jiří Duda
jiridudaa@gmail.com
tajemník: Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
petr.slany@physics.slu.cz

sídlo:
Fyzikální ústav v Opavě
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava

Ostrava

předseda: Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
jiri.bouchala@vsb.cz
tel. +420 596 995 292
tajemník: RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
petra.vondrakova@vsb.cz

sídlo:
Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Pardubice

předseda: Ing. Dušan Čermák, Ph.D
dusan.cermak@upce.cz
tel. +420 466 036 451
tajemník: Mgr. David Brebera

sídlo:
Ústav matematiky
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

Plzeň

předseda: prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
kaisert@kma.zcu.cz
tel. +420 377 632 627
tajemník: RNDr. Vladimír Švígler, Ph.D.
sviglerv@ntis.zcu.cz

sídlo:
Katedra matematiky
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Praha

předseda: RNDr. Filip Křížek, Ph.D.
filip.krizek@jcmf.cz
tajemník: Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
ivo.krivka@jcmf.cz

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město
Praha - matematické oddělení
předseda: doc. RNDr. Josef Benda, CSc.
benda52@volny.cz
tel. 721 120 419
tajemník: doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D.
sídlo:
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25
110 00 Praha 1
Praha - fyzikální oddělení
předseda: RNDr. Filip Křížek, Ph.D.
filip.krizek@jcmf.cz
tel. 212 241 684
tajemník: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
ivo.krivka@jcmf.cz
sídlo:
Katedra fyziky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického
Břehová 7
115 19 Praha 1
Praha - oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice
předseda: PhDr. Michaela Kaslová
tel. 602 262 645
tajemník: Mgr. Antonín Wižďálek
antonin.wizdalek@seznam.cz
 
sídlo:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Pedagogická fakulta UK
M. Rettigové 4
116 39 Praha 1

Střední Čechy

předseda: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Jana.Hromadova@mff.cuni.cz

sídlo:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Žitná 609/25
110 00 Praha 1 - Nové Město

Ústí nad Labem

předseda: PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
jiri.pribyl@ujep.cz
tel. +420 475 284 808
tajemník: RNDr. Martin Švec, Ph.D.
martin.svec@ujep.cz

sídlo:
JČMF, pobočný spolek Ústí nad Labem
České mládeže 360/8, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem

Zlín

předseda: Ing. Michal Heczko
heczko@jcmf-zlin.cz
tajemník: Mgr. Jan Skopal
skopjan@seznam.cz

sídlo:
Ústav matematiky
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz