Setkání mladých členů JČMF

Předběžný program:
13:00 – 13.20 Stručné představení JČMF (předseda JČMF RNDr. Josef Kubát)
13.20 – 14.00 RNDr. Ondřej Kreml, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR): Překvapivé výsledky v matematické analýze mechaniky tekutin
14.10 – 14.45 Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, vítězka letošního kola soutěže vědeckých prací mladých fyziků o cenu Milana Odehnala): Antiferomagnetická spintronika
14.45 – 15.10 občerstvení
15.10 Beseda

V rámci besedy zazní informace o podpoře organizace akcí pro studenty a mladé kolegy, organizované Českou matematickou společností a také Českou fyzikální společností. Tak jako tomu bylo při loňském setkání, i letos je tato část programu zatím otevřená. Rozhodně doufáme, že se ji podaří sestavit tak, abyste dostali možnost si jeden s druhým promluvit a v ideálním případě i najít nové náměty, které by dále přispěly k rozvíjení toho, co nás v matematice a fyzice těší. Otázek je celá řada. Má být Jednota na sociálních sítích? Má mít Jednota nějakým způsoben organizované skupiny svých mladých členů? A další...

Místo konání: 
MÚ AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
2. Prosinec 2016 - 13:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz