Soutěž o podporu akcí organizovaných mladými kolegy a kolegyněmi.

Vyhlášení soutěže na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy pro rok 2018

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů a v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro zařazení do soutěže zašlete svůj návrh do 1. 6. 2018 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

predseda.cms@jcmf.cz.

Forma návrhu není pevně předepsána, návrh by měl v každém případě obsahovat:

popis aktivity (název, termín, místo konání, organizátoři, popis činnosti),
návrh rozpočtu celé akce a očekávanou výši příspěvku,
jak se budou na aktivitě podílet mladí (např. uvedením věku organizátorů či očekávaného věku účastníků).

Návrhy posoudí výbor ČMS a do 30. 6. 2018 oznámí navrhovatelům, zda jejich aktivita získá podporu.

Při posuzování budou upřednostněny aktivity:

související s odbornými zájmy ČMS, resp. JČMF, tedy primárně zaměřené na matematiku,
(spolu)pořádané ČMS, resp. JČMF,
kde i mezi organizátory dominují mladí,
které potenciálně osloví širší okruh zájemců (z více škol či oblastí).

Ve svém návrhu prosím zohledněte následující skutečnosti: Příspěvek je určen pro aktivity pořádané v akademickém (školním) roce 2018-2019. Příspěvek je možné použít na organizační náklady (např. materiál, jízdné, poštovné, pronájmy, ceny pro soutěžící), nikoli však na osobní odměny pro organizátory. Náklady budou proplaceny (faktura dodavateli, v hotovosti, případně převodem na účet) po předání účetních (daňových) dokladů hospodáři ČMS.

Seznam akcí podpořených v minulém ročníku soutěže najdete níže. Pro tento ročník bude celková podpora poskytnutá ČMS 40 tisíc Kč.

Akce podpořené v roce 2017

V akademickém roce 2017/2018 se výbor ČMS rozhodl podpořit 6 akcí, a to celkovou částkou 36 tisíc Kč. Seznam podpořených projektů:

Matematický korespondenční seminář MFF UK
Náboj Junior
Náboj 2017
MaSo (Matematická soutěž)
Letní studentské soustředění TCN
Výjezdní seminář pro talentované žáky (Gymnázium Teplice)

Úspěšní žadatelé byli požádání, aby v rámci své akce vhodnou formou propagovali ČMS a JČMF.

Místo konání: 
Datum konání: 
25. Duben 2018 - 10:02 - 1. Červen 2018 - 12:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz