Jste zde

Usnesení sjezdu JČMF konaného 25. - 27 6. 2006 v Ústí nad Labem

1. Sjezd schvaluje Zprávu o činnosti JČMF v období let 2002-2006 přednesenou předsedou JČMF Doc. Ing. Štefanem Zajacem, CSc. a doplněnou diskusními příspěvky delegátů.
2. Sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření JČMF v období 1. 1. 2002 - 31. 5. 2006 přednesenou hospodářem JČMF Doc. RNDr. Janem Obdržálkem, CSc.
3. Sjezd bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise JČMF přednesenou předsedou komise RNDr. Petrem Dolanským.
4. Sjezd uděluje absolutorium odstupujícímu Výboru JČMF za řízení činnosti JČMF v období 2002-2006 a vyjadřuje poděkování jeho členům a členům Kontrolní komise za práci vykonanou pro Jednotu.
5. Sjezd schválil předložené návrhy na udělení vyznamenání JČMF za práci pro Jednotu a pro rozvoj matematiky a fyziky a udělil:

  • 15 vyznamenání Čestný člen JČMF,
  • 21 vyznamenání Zasloužilý člen JČMF,
  • 31 vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost,
  • 38 čestných uznání JČMF.

6. Sjezd zvolil předsedou JČMF pro období 2006-2010 Doc. Ing. Štefana Zajace, CSc.
7. Sjezd zvolil Výbor JČMF, Kontrolní komisi JČMF a jejich náhradníky pro období 2006-2010.
8. Sjezd schvaluje Program činnosti JČMF pro období 2006-2010.
9. Sjezd schválil návrh na složení Českého národního komitétu pro matematiku na období 2006-2010.
10. Sjezd ukládá Výboru JČMF pravidelně se věnovat problematice získávání nových členů JČMF.
11. Sjezd ukládá Výboru JČMF hledat finanční podporu pro projekty JČMF.
12. Sjezd ukládá Předsednictvu výboru JČMF novelizovat dokumentaci právní subjektivity poboček a sekcí Jednoty.

V Ústí nad Labem 27. 6. 2006.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz