Aktivity a publikace k plánovaným revizím RVP ve fyzice

Didaktici fyziky a učitelé fyziky v ČR nečekají pasivně, jaká revize Rámcových vzdělávacích programů na ně "dopadne shora", ale snaží se být v této oblasti aktivními aktéry. První seminář s cílem získat přesnější a relevantní informace a nastartovat efektivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými lidmi a institucemi proběhl v březnu 2018, na něj navázaly další aktivity.

Semináře

 • Seminář k problematice přípravy revizí RVP ve fyzice, 2.-3. března 2018
  Seminář se konal na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze za účasti téměř stovky učitelů fyziky a pracovníků v oblasti fyzikálního vzdělávání. Semináři předcházela anketa mezi učiteli fyziky, v níž odpovědělo 385 respondentů. Závěry ze semináře byly zaslány příslušným institucím; na webových stránkách semináře jsou včetně dalších na něm prezentovaných materiálů a výsledků ankety k dispozici všem zájemcům.

Publikace a materiály

 • K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP (Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů)
  Studie, na níž se podílelo 30 autorů; autorský kolektiv zahrnuje pracovníky z naprosté většiny fakult připravujících učitele fyziky. Hlavním vydavatelem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV); spoluvydavatelem je FPS. Studie je volně dostupná z webové stránky http://kdf.mff.cuni.cz/RVPfyzika/doku.php.
 • K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podrobnější pohledy.
  V přípravě, vydavatelem bude FPS, předpokládané datum vydání v lednu resp. únoru 2019.
  V podkladové studii k revizím RVPS ve fyzice bylo zadavatelem (NÚV) stanoveno výrazné omezení na rozsah publikace; v důsledku toho jsou jednotlivé kapitoly značně krátké, ač by si daná problematika v řadě případů žádala větší prostor. Podrobnější texty zpracované některými autory proto dostávají místo v navazující publikaci. Tato publikace, vydávaná již jen FPS, je příspěvkem autorů nad rámec původního zadání NÚV. Publikace bude volně dostupná na webu..

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz