Dokumenty týkající se činnosti FPS JČMF

Fyzikálně pedagogické činnosti se přirozeně týká též řada dokumentů celé JČMF, ty lze najít na příslušných stránkách.
Zde jsou konkrétně uvedeny vlastní dokumenty FPS: zprávy o činnosti, zprávy za zasedání Výboru FPS a další.

V příloze níže je k dispozici Organizační a jednací řád FPS.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz