Výsledky voleb do výboru FPS

V přílohách níže jsou uvedeny výsledky voleb do výboru FPS pro období 2010-2014, 2014-2018 a 2018-2022.

Výsledky voleb do výboru FPS na období 2018-2022

Děkujeme všem členům FPS, kteří využili svého práva volit do nového výboru FPs na období 2018 až 2022. Voleb se ve stanoveném termínu 12.-23. 3. 2018 účastnilo 77 členů FPS (všechny hlasovací lístky byly platné), volební účast tedy byla 55 %.
Všech 17 kandidátů získalo vyšší než nadpoloviční počet odevzdaných hlasů, takže se všichni stali členy nového Výboru FPS.
Výsledky voleb najdete v přiloženém souboru.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz