Jste zde

Konference STEM vzdělávání

Jednodenní konference zaměřená na otázky STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vzdělávání na základních a středních školách, konkrétně například na didaktiku STEM předmětů a na přípravu učitelů na formy vzdělávání, které STEM přístup vyžaduje.

Úvodní slovo pronese doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystoupení přislíbili prof. Zsolt Lavicza (Johannes Kepler Universität Linz, STEM Education Centre) a Dr. Jose Manuel Diego-Mantecón (University of Cantabrie).

Program konference bude spolu s dalšími informacemi zveřejněn na její připravované webové stránce.

Kontaktní osoba: Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (hasek@pf.jcu.cz)

Místo konání: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice
Datum konání: 
24. Listopad 2020 - 9:00 - 15:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz