Jste zde

Dá se o částicové fyzice mluvit ve škole a má to vůbec smysl?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v rámci kolokvia k životnímu jubileu doc. RNDr. Pavla Davida, CSc., si Vás dovolujeme srdečně pozvat na přednášku doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze, s přednáškou na téma

Dá se o částicové fyzice mluvit ve škole a má to vůbec smysl?

Anotace:
V prvních dvou dvacetiminutových blocích se přednášející pokusí minimalistickým způsobem ukázat, co by se mohlo říci žákům/studentům/laickým zájemcům o částicích, tedy o tom, z čeho je svět, a o tom, co a jak dnes částicová fyzika zkoumá. V posledním bloku přednášející vysloví svůj pohled na to, proč to do školní fyziky patří, co všechno to přináší, jak to souvisí s cíli Strategie 2030+ a případně další subjektivní názory. Diskuse, dotazy a reakce účastníků jsou velmi vítány.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, posluchárna J217 (1. patro).
Datum konání: 
9. Červen 2022 - 15:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz