Jste zde

2. konference STEM vzdělávání

Druhá konference věnovaná STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je pořádána s cílem shromáždit domácí i zahraniční odborníky na vzdělávání a přípravu učitelů základních a středních škol k výměně zkušeností a společné diskusi nad teoretickými východisky, organizačními postupy a očekávanými cíli implementace principů STEM vzdělávání do kurikula základní a střední školy a do přípravy budoucích učitelů souvisejících předmětů.

Dvoudenní konference se koná ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 hybridní formou (prezenčně, i online v prostředí MS Teams) v prostorách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, konkrétně v budovách Dukelská 9 a Jeronýmova 10.

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů. Akreditace byla udělena pod č. j.: MSMT- 14720/2022-4-508.

Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

Konference je organizována za podpory Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Jednoty českých matematiků a fyziků.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9 a Jeronýmova 10, České Budějovice
Datum konání: 
24. Listopad 2022 - 10:00 - 25. Listopad 2022 - 16:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz