Jste zde

SEDMA - Preclíková křivka, Mgr. Roman Hašek, Ph.D., JČU České Budějovice

Zveme Vás na únorový seminář SEDMA
(Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie),

v němž bude přednášet 14. února od 17 hod.

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., PF JČU České Budějovice

v Nové budově ČVUT - v zasedací místnosti pana děkana,
FIT ČVUT v Praze, 3. patro,

Thákurova 9, Praha 6

na téma

PRECLÍKOVÁ KŘIVKA

Preclíková křivka, anglicky "pretzel curve", je algebraickou křivkou čtvrtého stupně rovnicí
(x^2 − a^2)^2 + x^2y^2 =ay^2(2y+ 3a); a ∈ R,
jejíž tvar věrně kopíruje tvar známého pečiva. Křivka byla objevena
v roce 2013 pracovníky katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Romanem
Haškem a Janem Zahradníkem jako neočekávaný výsledek počítačového řešení problému zadaného v latinsky psané sbírce geometrických úloh Exercitationes Geometricae vydané v roce 1773 jezuitskou kolejí u svatého Klimenta (Klementinum) v Praze, jejímž autorem je Ioannis Holfeld (1747, Poděbrady–1814, Lvov).

V přednášce bude představena zmíněná sbírka, období jejího vzniku i osoba jejího autora. Bude představen obsah sbírky a typy úloh, které jsou v ní zadané. Zevrubně bude pojednán problém číslo 35, z jehož řešení
preclíková křivka vzešla. Následně bude představena samotná křivka z hlediska svých geometrických vlastností.
Nakonec bude pozornost věnována roli problému 35 a preclíkové křivky jako části jeho řešení, kterou sehrály při vývoji algoritmů počítačové algebry implementovaných v programu GeoGebra.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Místo konání: 
Nová budova ČVUT - zasedací místnost děkana, FIT ČVUT v Praze, 3. patro , Thákurova 9, Praha 6
Datum konání: 
14. Únor 2023 - 17:00
Složka JČMF: 
PřílohaVelikost
PDF icon Abstrakt311.8 KB
Image icon plakát1.01 MB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz