Jste zde

MODAM 2023

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně. Kurz je zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky, seznámení učitelů s moderními aplikacemi matematiky a zajímavými a netradičními úlohami, které mohou být použity ve výuce. Letošní seminář pro učitele MODAM 2023 na téma "Jak zaujmout studenta – zajímavosti, hlavolamy a výukové aplikace" se bude konat 9. června 2023 od 8:30 do 16:15 hodin.

Můžete se těšit na přednášky:

Jiří Bouchala - Ř + A + D + Y + ...
Petr Vodstrčil - Přerovnávání řad
Petr Kovář - Rubikova kostka snadno a rychle
Martina Litschmannová, Adéla Kondé - Něco málo o závislostech
Magdalena Gažarová - Zajímavosti do hodin (nejen) matematiky
Iva Skybová - Jak, když ne frontálně?

Seminář bude probíhat v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO. Účast je bezplatná. Seminář je akreditován v systému DVPP.

Registrace na modam.vsb.cz

Místo konání: 
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Datum konání: 
9. Červen 2023 - 8:30
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz