Jste zde

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 1/2024

Právě vychází nové číslo časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Podrobně se věnuje loňským Nobelovým cenám za fyziku a chemii, které byly uděleny za přínos v oblasti attosekundové fyziky a zkoumání kvantových teček. Další příspěvek je věnován pěti novým českým překladům významných děl novověké vědy a Platónovu–Galileovu problému, který se týká pohybu planet. Sérii hlavních článků uzavírá vzpomínka na významné vědecké osobnosti rudolfínské Prahy včetně hodináře Joosta Bürgiho, kterému je věnována aktuální výstava ve švýcarském St. Gallenu. Nechybí ani tradiční zprávy a jubilea.

Obsah PMFA 1/2024

  • Jana Preclíková, Martin Kozák: Nobelova cena za fyziku 2023 – výprava do světa attosekund
  • Kateřina Kůsová, Anna Fučíková: Velká cena za malé tečky
  • Jan Novotný, Jindřiška Svobodová: Platónův–Galileův problém
  • Martina Bečvářová, Jindřich Bečvář: Učenci rudolfínské Prahy
  • Zprávy a oznámení
  • Jubilea

Nové číslo bude k dostání v knihovně Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.

Starší čísla Pokroků matematiky, fyziky a astronomie jsou k dispozici na DML-CZ; v současnosti jsou zpřístupněny plné texty až do čísla 4/2022.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz