Fyzikální pedagogická společnost

Fyzikální pedagogická společnost (FPS) je jednou ze čtyř odborných sekcí, které tvoří základ struktury Jednoty českých matematiků a fyziků. FPS sdružuje především učitele fyziky základních a středních škol, učitele vysokých škol, které připravují učitele fyziky a pracovníky dalších školských organizací.
Blíže viz Základní informace o FPS JČMF. Další informace (dokumenty týkající se FPS, její aktivity, publikace a odkazy zajímavé pro členy FPS, členství ve FPS) jsou na jednotlivých stránkách - viz rozbalovací menu vlevo.

Aktuality

Odkazy na akce FPS v roce 2017 najdete v části Aktivity.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz