Jste zde

Matematika a reálný svět

Konferenci pořádá Katedra didaktiky matematiky MFF UK ve spolupráci se Středočeskou pobočkou JČMF, konference je součástí oslav 60. výročí založení MFF UK a 150. výročí vzniku JČMF.

Cílem konference je poukázat na význam matematiky pro praxi, na problematiku integrace aplikačních úloh do výuky matematiky a seznámit účastníky se současnými aplikacemi matematiky v technických i přírodovědných oborech. Konference je zaměřena na následující okruhy:
- vliv praxe, potřeb společnosti a vědních a technických disciplín na vývoj školské matematiky a přípravu učitelů matematiky,
- spojení školské matematiky s reálným světem,
- aplikace matematiky v přípravě učitelů.

Místo konání: 
Praha, Profesní dům, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1
Datum konání: 
20. Září 2012 - 9:00 - 22. Září 2012 - 13:00
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz