You are here

Dag Hrubý, Historie maturitní zkoušky a postavení matematiky v ní

Přednáška z pravidelného cyklu seminářů z didaktiky matematiky a elementární matematiky katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Místo konání: 
PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, posl 5.032
Datum konání: 
29. March 2016 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz