You are here

Ernst Mach - panelová diskuse

V letošním roce uplynulo 100 let od úmrtí významného fyzika a filosofa Ernsta Macha, který se narodil v Chrlicích u Brna a převážnou část svého pracovního života strávil v Praze. Jeho významu a dílu bude věnována v rámci Týdne vědy a techniky panelová diskuse, která proběhne v pátek 11. listopadu od 17 hodin ve velkém sále Prezídia AV ČR na Národní 3, Praha 1. Účast v panelové diskusi přislíbili prof. M. Černohorský (emeritní rektor Slezské Univerzity v Opavě), prof. J. Royt (prorektor Univerzity Karlovy), doc. A. Šolcová (FIT ČVUT), doc. J. Langer (MFF UK), Dr. R. Dvořák (ÚT AV ČR), MUDr. Ing. V. Kříha (Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce, FEL ČVUT) a doc. J. Mlynář (předseda ČFS JČMF, ÚFP AV ČR).

Místo konání: 
Prezídium AV ČR, Národní 3, Praha 1
Datum konání: 
11. November 2016 - 17:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz