You are here

Termokamera - fyzikální principy a technické aplikace

Přednáška Ing. Jiřího Tesaře, Ph.D. z NTC ZčU Plzeň

Anotace přednášky:
Úvodem přednášky budou představeny fyzikální principy vyzařování těles a bezkontaktního měření teplot pomocí termovizní (infračervené) kamery. Budou diskutovány vlivy různých parametrů IR kamer a parametry ovlivňující měření – především optické vlastnosti měřeného objektu (emisivita, odrazivost) a okolního prostředí (teplota okolí, propustnost atmosféry). Dále budou ukázány přednosti a omezení bezkontaktního měření teplot včetně možných řešení situací nepříznivých pro termovizní měření. Prezentovány budou také možnosti použití termovize v technické praxi. Na závěr bude provedena praktická ukázka měření osob termovizní kamerou.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, posluchárna J 217 (1. patro)
Datum konání: 
12. December 2016 - 15:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz