You are here

Ústřední kolo Fyzikální olympiády

Z nejúspěšnějších řešitelů krajského kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do celostátního kola soutěže. Celostátní kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.

Místo konání: 
Rumburk
Datum konání: 
7. February 2017 - 16:00 to 10. February 2017 - 12:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz