You are here

Setkání v laboratoři fyziky: Fyzikální pojmy

Setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti.

Host a přednášející: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (PdF MU Brno)

Anotace: Fyzika-věda sestává ze systému pojmů (představ), které jsou reprezentovány příslušnými termíny. Fyzikální pojmy i terminologie se neustále vyvíjejí, přičemž vědecké revoluce s sebou obvykle přinášejí zásadní předefinování pojmů. Je žádoucí, aby vědecký jazyk dokázal co nejpřesněji popsat fyzikální jevy a teorie. Každému pojmu by měl proto příslušet právě jeden termín, který je citlivě zvolen tak, aby v myšlení vědců, studentů a laiků nevyvolával chybné asociace. Ačkoliv se česká fyzikální terminologie postupně zpřesňuje, stále obsahuje mnoho slov, které bývají příčinou nedorozumění a obtíží při studiu fyziky. Přednáška se zaměřuje na vývoj vybraných fyzikálních pojmů a termínů, jejichž přesné vymezení je důležité pro fyziku-vědu, ale jsou významné z hlediska didaktického.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12, Olomouc Učebna/laboratoř 1.025
Datum konání: 
16. November 2017 - 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz