You are here

Numerická kognice ve výuce matematiky a fyziky

Přednáška
Mgr. Michaly Plassové
z Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Anotace: V rámci svého neurovědního výzkumu se přednášející věnuje numerické kognici u dětí a dospělých, zejména pak evolučně vyvinutým kognitivním mechanismům, jež přímo podmiňují rozvoj obecných matematických dovedností. V rámci přednášky budou tyto mechanismy stručně představeny, a to s ohledem na jejich praktické využití ve výuce. Ilustrováno bude na praktických příkladech. Dále se přednáška bude opírat o Kahnemanovu teorii pomalého a rychlého myšlení. Představíme si hlavolamy a hádanky, jež je možné využít ve výuce s cílem zlepšení racionálního myšlení u studentů.

Místo konání: 
Přednáška se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 15:00 hodin v posluchárně J308 v budově Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.
Datum konání: 
13. December 2017 - 15:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz