You are here

Přednáška J. Mužáka: Historie a současnost těžby uranu v Čechách

Přednáška shrnuje historii těžby uranu v České republice. Popisuje průzkum ložisek, jejich otvírku a provozování několika způsobů těžeb. Dále se zaměří na současné uzavírky dolů včetně sanací a rekultivací. V přednášce se představí státní podnik DIAMO jako jediná organizace zabývající se problematikou těžby uranu v České republice a odstraňováním jejích následků, jeho Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production a oddělení matematického modelování včetně krátkého přehledu používaných matematických modelů pro řešení hydrogeologické problematiky, transportu kontaminantů, geochemie ve vazbě na povrchové technologie a fyzikálně - chemické děje probíhající v podzemí těžební oblasti.

Místo konání: 
Modrá posluchárna, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Datum konání: 
8. March 2018 - 10:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
AttachmentSize
PDF icon poster_Muzak_final_A4.pdf171.38 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz