You are here

Další změny maturity z matematiky

MŠMT připravilo novelu vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Kompletní nové znění naleznete zde:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBS9J2KBK

Jedna z nejvýraznějších změn je v hodnocení centrálně zadávaných testů, kdy bylo vynecháno převedení bodového výsledku testu na známku. Test je tak hodnocen pouze Splnil-Nesplnil, s doplňující informací o bodové/percentuální úspěšnosti v testu.

Na FB stránkách proběhla anketa, zda čtenáři souhlasí s touto změnou v případě maturity z matematiky. 191 respondentů se k dnešnímu dni vyjádřilo v poměru hlasů 2:1 v neprospěch uvedené změny. Pro srovnání, stejnou anketu (ovšem o změně u všech předmětů) uspořádala Pedagogická komora mezi učiteli a výsledek byl 9:1 v neprospěch změny. Ukazuje se, že navrhovaná změna nemá většinovou podporu ani u učitelů, ani u odborné veřejnosti. Na druhou stranu, v případě matematiky jsou respondenti více nakloněni změnám, než v rámci jazyků.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz