You are here

Novinky z ICMI

Členové JČMF zřejmě vědí, že JČMF je přidruženou organizací ICMI (The International Commission on Mathematical Instruction, viz https://www.mathunion.org/icmi), celosvětové organizace, která se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti výuky matematiky. Čtenáře bych ráda upozornila na tři zprávy z nejnovějšího ICMI Newsletter.

Dne 14. 3. 2021 se bude konat Mezinárodní den matematiky. Na adrese https://www.idm314.org/ je možné získat inspiraci pro organizaci tohoto dne ve školách či na univerzitách.

Konference 14th International Congress on Mathematical Education (ICME-14), která se měla konat v loňském roce, se uskuteční v hybridním módu, a to 11.-18. 7. 2021 (Shanghai, China, http://www.icme14.org/static/en/index.html).

ICMI uděluje prestižní ceny v oblasti výzkumu a vývoje (Felix Klein Award - za celoživotní zásluhy, The Hans Freudenthal Award - za výborné výzkumné výsledky jednotlivce nebo organizace, The Emma Castelnuovo Award - za pozitivní ovlivnění výuky matematiky). Těm, kteří tyto ceny získali, je nově věnována webová stránka (https://www.mathunion.org/icmi/awards/amor/awardees-units), na níž je přehledně shrnuto dílo daného odborníka či organizace. I když se stránka teprve postupně plní, může posloužit jako inspirativní vhled od výzkumu v didaktice matematiky.

Naďa Vondrová, zástupce ČR při ICMI

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz