You are here

Oslava 150 let Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky na FZÚ

Setkání pořádané u příležitosti 150. výročí založení časopisu pro fyziku se bude konat v pondělí 24. 10. 2022 ve 14.00 v přednáškové místnosti budovy SOLID21 v areálu Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky na Slovance. Československý časopis pro fyziku je nástupcem Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky, který byl vydáván Jednotou československých matematiků a fyziků od roku 1872

PROGRAM

Slavnostní zahájení
- RNDr. Michael Prouza, Ph.D. - ředitel FZU

Úvodní slovo o historii časopisu
- prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. - šéfredaktor Československého časopisu pro fyziku

Přednášky o historii fyziky
- doc. Filip Grygar, Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
- prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
- doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Neformální diskuse účastníků přednášek

Kulatý stůl na téma Budoucnost popularizace fyziky
účastníci:
- prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
- Ing. Libor Juha, CSc.
- prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
- doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
- prof. Jiří Chýla, CSc.

Moderátor: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Vstup: Pod Vodárenskou věží 3, Praha 8

Místo konání: 
Přednášková místnost budovy SOLID21 v areálu Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky na Slovance; vstup: Pod Vodárenskou věží 3, Praha 8
Datum konání: 
24. October 2022 - 14:00
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz