You are here

Gottfried Wilhelm Leibniz - počítač před 350 lety

Dnes, 1. února, je to právě 350 let, kdy Gottfried W. Leibniz předvedl při první návštěvě Londýna svoji živou početní stolici na zasedání Královské akademie. Počítač mohl nejen sčítat a odčítat, ale i násobit a dělit.

V roce 1673 to byl třetí mechanický přístroj, který napomáhal k výpočtům.

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Diagrams/leibniz_calculator_2.jpg

Autorem prvního byl Wilhelm Schickard, přítel Keplerův, v roce 1623,
tedy před 400 lety. Chtěl Johannu Keplerovi pomoci při dokončování Rudolfinských tabulek, ale přístroj se nedochoval. Modely z 20. století najdete ve Weil der Stadt (loni přejmenovaném na Keplerstadt), v Linci na univerzitě a v Drážďanech.

A druhý autor mechanického stroje byl Blaise Pascal v roce 1642. Mladý Pascal chtěl otci pomoci při výpočtu daní. Získal podporu a mnoho dalších objednávek. Dodnes zachované originály jsou na více místech, např. v Paříži nebo v Muzeu IBM.

V 17. století si již mnozí uvědomovali, že potřebují pomůcky k numerickým výpočtům. Leibniz se vývoji výpočetní techniky věnoval vytrvale více než dvacet let.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz