You are here

III. Seminář MATEMATIKA A FYZIKA VE ŠKOLE

Seminář bude věnován problematice výuky matematiky a fyziky na středních školách.
Organizátorem semináře je Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF,
Gymnázium Jevíčko a Pobočný spolek JČMF Brno. Obsahem semináře jsou přednášky
z pedagogiky, matematiky a fyziky. Účast na semináři mimo jiné přislíbili: prof. PhDr.
Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed, PedF MU,doc. RNDr. Helena Koldová , Ph.D., PF JU, PhDr.
Eva Řídká, CSc., Cermat, prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK, prof. RNDr. Jiří
Bouchala, Ph.D., VŠB TU Ostrava, doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., PřF MU Brno, Mgr.
Lukáš Richterek, Ph.D., PřF UP, prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D., UTB.

Místo konání: 
Aula Gymnázia v Jevíčku, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
Datum konání: 
16. August 2023 - 9:00 to 18. August 2023 - 18:00
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz