You are here

Rozhledy matematicko-fyzikální volně přístupné v elektronické verzi

Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální je nově přístupný v elektronické verzi zdarma všem na adrese rozhledy.jcmf.cz (všechna čísla od roku 2019) a Digital mathematical library (všechna čísla od roku 2005).

Jedná se o recenzovaný časopis zaměřený na středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku a jejich profesory, ale i širokou veřejnost se zájmem o M, F, I.
Kromě článků z M, F, I, jejichž autory jsou často i sami studenti, v něm naleznete informace o zajímavých akcích pro středoškoláky, netradičních studijních materiálech, rozhovory s inspirativními osobnostmi, články z historie či anglické články atd.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz