You are here

Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

Vážená kolegyně, vážený kolego,
srdečně Vás zveme na celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10 - 16 LET, která se bude konat ve dnech 19. - 21. 10. 2023. Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konference je akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Motto letošního ročníku bude otázka "Jak to dělají jinde?" Jedna z plenárních přednášek a některé pracovní dílny budou totiž věnovány tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je výuka matematiky či výuka obecně v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak v naší republice.

Témata plenárních přednášek:

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.: Jak je výuka matematiky v zahraničí diferencovaná?

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA a prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.: Několik psychodidaktických inspirací, nejen pro učitele matematiky

Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.: Mezi analogií a paradoxem v různých dimenzích

Kulatý stůl:

Ing. Dana Pražáková, Ph.D., vedoucí oddělení kanceláře úřadu ČŠI: Testování žáků 5. a 9. ročníků v roce 2022 s ohledem na rozdíly mezi
školami z hlediska socioekonomického statusu jejich žáků.

Místo konání: 
Ústní nad Labem
Datum konání: 
19. October 2023 - 10:00 to 21. October 2023 - 14:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz