Jste zde

Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

Vážená kolegyně, vážený kolego,
srdečně Vás zveme na celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10 - 16 LET, která se bude konat ve dnech 19. - 21. 10. 2023. Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konference je akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Motto letošního ročníku bude otázka "Jak to dělají jinde?" Jedna z plenárních přednášek a některé pracovní dílny budou totiž věnovány tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je výuka matematiky či výuka obecně v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak v naší republice.

Témata plenárních přednášek:

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.: Jak je výuka matematiky v zahraničí diferencovaná?

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA a prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.: Několik psychodidaktických inspirací, nejen pro učitele matematiky

Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.: Mezi analogií a paradoxem v různých dimenzích

Kulatý stůl:

Ing. Dana Pražáková, Ph.D., vedoucí oddělení kanceláře úřadu ČŠI: Testování žáků 5. a 9. ročníků v roce 2022 s ohledem na rozdíly mezi
školami z hlediska socioekonomického statusu jejich žáků.

Místo konání: 
Ústní nad Labem
Datum konání: 
19. Říjen 2023 - 10:00 - 21. Říjen 2023 - 14:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz