You are here

Letní Sympozium VYDRy 2024

Milí mladí fyzici na středních školách,

věnujete se nebo věnovali jste se vlastní badatelské činnosti (ať už v rámci Turnaje mladých fyziků, Středoškolské odborné činnosti, vědecké stáže jako např. Otevřená věda, ...), máte zajímavé výsledky, a chcete se o své práci neformálně pobavit?

Pak právě pro vás připravujeme komorní 4-denní soustředění. Setkáte se na něm jak s podobně zaměřenými vrstevníky, tak s pracovníky českých výzkumných institucí z celé republiky. Budete tak mít příležitost v přátelské atmosféře navázat nové kontakty, seznámit se s vybranými partiemi aktuálního fyzikálního výzkumu, podívat se do ATOMmuzea Brdy.

Od zkušenějších účastníků očekáváme 10-minutovou prezentaci výsledků své badatelské práce, následovanou 20-minutovou všeobecnou diskusí. S mladšími účastníky, kteří svoji práci teprve začínají, se dohodneme na kratším příspěvku. Noví vážní zájemci o badatelskou činnost ve fyzice příspěvek prezentovat nemusí. V případě překročení maximální kapacity vyberou organizátoři ty nejzajímavější příspěvky.

Podrobnosti a přihlašování na akci viz https://tmf.fzu.cz/vydra.php.

Místo konání: 
Kemp Brdy Věšín, v malebné části Brd, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem
Datum konání: 
22. May 2024 - 14:00 to 25. May 2024 - 14:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz